Wracamy na studia!

2021-02-24 PRacownia Klienci PRacowni

Jaki jest najlepszy okres w życiu? Podobno studia… My co prawda studentami ponownie nie zostaliśmy, ale na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie będziemy gościć dość regularnie. Wydział Geoinżynierii UWM właśnie dołączył do grona klientów PRacowni.


Wydział Geoinżynierii UWM w Olsztynie oferuje kształcenie na następujących kierunkach: budownictwie, geodezji i kartografii, gospodarce przestrzennej, inżynierii informacji inżynierii środowiska oraz turystyce i rekreacji. W nowym roku akademickim – 2021/2022 także na nowym kierunku: geoinformatyce.

Pracownia będzie odpowiadać za komunikację Wydziału w mediach społecznościowych: Facebooku i Instagramie, będzie odpowiedzialna również za przygotowanie strategii marketingowej wydziału.

Facebook ➡ geoinzynieria
Instagram ➡ wydzial_geoinzynierii