Kontakt

PRacownia – Agencja Kreatywna sp. z o.o.

Biuro:

ul. Kamienna 45/1a

31-403 Kraków

tel. 12 346 11 77

kom. +48 695 726 202

e-mail: biuro@agencjapracownia.pl

www.agencjapracownia.pl

Obserwuj nas na: Facebooku

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000664318, NIP: 6793141105, REGON: 366380453.

Napisz do nas