PRacownia skutecznie promuje budżet obywatelski w Chrzanowie

2018-12-20 PRacownia Klienci PRacowni

Niemal trzykrotnie więcej niż w poprzednim roku, bo aż 31 projektów, zgłosili mieszkańcy podczas II edycji Chrzanowskiego Budżetu Obywatelskiego. Za działania promujące nabór wniosków pod koniec 2018 roku odpowiadała PRacownia – Agencja Kreatywna.

Efektem współpracy PRacowni z kolejną jednostką samorządu terytorialnego jest sukces naboru wniosków ora skuteczna promocja budżetu obywatelskiego w gminie Chrzanów.

Eksperci PRacowni odpowiadali za przygotowanie projektów graficznych oraz druk akcydensów promujących budżet partycypacyjny: broszury, plakatu, reklamy prasowej oraz internetowych grafik informacyjnych. PRacownia odpowiadała także za dystrybucję materiałów po terenie gminy i wykup mediów.

Oczywiście nie mogło zabraknąć działań w social media. Wykorzystując potencjał Facebooka dotarliśmy do kilkunastu tysięcy mieszkańców, czego efektem rekordowa liczba zgłoszonych projektów. Cieszymy się, że jako PRacownia po raz kolejny pomogliśmy wesprzeć budowę społeczeństwa obywatelskiego – podkreśla Adrian Gaj, odpowiadający za realizację tego projektu z ramienia PRacowni.

Wynik głosowania mieszkańców i listę rekomendowanych do realizacji projektów mieszkańcy Chrzanowa poznają do końca marca 2019 roku.

Broszura BO w Chrzanowie Broszura BO w Chrzanowie