O OZE z Green Power Development

2023-02-04 PRacownia Klienci PRacowni

Green Power Development – firma, która od 2009r. zajmuje się kompleksową obsługą projektów oraz sprzedażą farm wiatrowych i fotowoltaicznych dołączyła do grona klientów PRacowni. Wspólnie – ciekawie, edukacyjnie, a przede wszystkim przystępnie – będziemy mówić o ekologii, odnawialnych źródłach energii (OZE) oraz zagadnieniach z branży energetyki odnawialnej.

PRacownia będzie odpowiadała za facebookowy profil GPD na Facebooku, spójność wizerunkową firmy oraz audyt treści na stronie www.

Green Power Development to firma o uznanej pozycji na rynku, która priorytetem swoich działań uczyniła zasadę zrównoważonego rozwoju, rozumiejąc ją jako harmonię pomiędzy interesem ekonomicznym, troską o środowisko naturalne i dobrem społeczności lokalnej. Zespół GPD tworzą specjaliści z różnych dziedzin związanych z energetyką fotowoltaiczną i wiatrową: odnawialnych źródeł energii, inżynierii i ochrony środowiska, geografii, geodezji, zagospodarowania przestrzennego, prawa, meteorologii, aerodynamiki oraz budownictwa.