Stworzyliśmy nowe logo Wodociągów Chrzanowskich

2019-09-05 PRacownia Z PRacowni

Nowoczesne, proste, łatwe do zapamiętania i od razu kojarzące się z właściwą branżą. Zaprojektowane przez PRacownie nowe logo Wodociągów Chrzanowskiech zastąpiło używany od lat 90-tych XX w. logotyp.

Oprócz przygotowania całościowego systemu identyfikacji wizualnej, nasza ekipa była odpowiedzialna także za przeprowadzenie procesu rebrandingu oraz komunikację medialną dotyczącą oficjalnej zmiany nazwy firmy: z Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Chrzanowie na Wodociągi Chrzanowskie.

Logotyp zaprojektowany dla Wodociągów Chrzanowskich to całkowite odejście od wcześniej używanego znaku. Obecne przedstawia trzy krople wody układające się w zarys trójkąta. To wyraźne nawiązanie do popularnego znaku recyklingu oraz symboliczne przedstawienie trzech gmin obsługiwanych przez to przedsiębiorstwo. Logotyp jest też spójny ze znakiem, jakim posługuje się Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” z Chrzanowa, czyli właściciel Wodociągów. Nowy znak jest też prostszy, czytelniejszy i łatwiejszy w użyciu.

Dotychczasowe logo identyfikowało wodociągową spółkę praktycznie od początku jej istnienia. W tym czasie spółka przeszła ogromną metamorfozę, którą spółka chciała podkreślić również od strony wizualnej.

Czy nowe logo odzwierciedla prężnie rozwijające się i inwestujące przedsiębiorstwo z branży wodno-kanalizacyjnej? Oceńcie sami.

 

Nowy logotyp na ścianie jednego z budynków na terenie oczyszczalni ścieków w Chrzanowie